WELCOME

Selamat Datang Di Blog Pengendalian Pikiran

Kami hidangkan  kitab-kitab amal yang terdapat di nusantara secara online untuk  memudahkan umat dewasa ini merujuk dan seterusnya beramal. Sesungguhnya  warisan peninggalan generasi terdahulu ini tersangatlah besar nilainya  dari segi amalan bathiniah.   Kami berharap ianya akan menjadi amalan umat kini, agar rohani umat Manusia lebih teguh, meningkatkan lagi keperibadian serta mempunyai jati  diri yang tinggi.

Walaupun  arus kemodenan menghimpit kehidupan umat, ianya tidak seharus dijadikan  alasan untuk menjauhkan diri dari amalan-amalan batin, sebaliknya  melalui saluran teknolgi maklumat umat nusantara lebih mudah membuat  rujukkan.