About Us

Kami hidangkan  kitab-kitab amal yang terdapat di nusantara secara online untuk memudahkan umat dewasa ini merujuk dan seterusnya beramal. Sesungguhnya warisan peninggalan generasi terdahulu ini tersangatlah besar nilainya dari segi amalan bathiniah. Kami berharap ianya akan menjadi amalan umat kini, agar rohani umat Manusia lebih teguh, meningkatkan lagi keperibadian serta mempunyai jati  diri yang tinggi.

Walaupun arus kemodenan menghimpit kehidupan umat, ianya tidak seharus dijadikan alasan untuk menjauhkan diri dari amalan-amalan batin, sebaliknya melalui saluran teknolgi maklumat umat nusantara lebih mudah membuat rujukkan.