SAMPURNANING DUMADI

Manungso kudu weruh dununge TIRTO PAWITRO MAHENING SUCI.

TIRTO=Banyu    PAWITRO=Panguripan    MAHENING=Wening / Bening    SUCI=Resik

Iku dumunung ono ing DIRI PRIBADINE dewe dewe.carane kudu laku ono alam lakyono yo ALAM MATI SAK JERONING URIP ngungak menyang ALAM LOKANTORO/ALAM JATI/ALAM LANGGENG.

LOKANTORO tegese wates/antoro. wates antarane ALAM ALUS lan ALAM KASAR. ing kono ono wewujudankoyo dene gumuk TAWON GOLEK JUMONO yo iku wewujudane sedulur kito kang aran,KAWAH -ARI ARI. golek jumono ,gatrane bakal manungso,ing kono bakal anyurupi dalan prapatan yo wewujudan 4 prakoro .yo cahyo 4 prakoro.
 • cahyo abang iku jagade KANEPSON.
 • cahyo kuning iku jagade KASENENGAN.
 • cahyo putih iku jagade KASUCIAN/SUCI
 • cahyo ireng iku jagade KAROSAN/KEKUATAN.

MANUNGSO mbesuk yen bali ,tetep kudu milih SUCI dalan kang putih ,ing kono bakal biso sowan mring GUSTI KANG MOHO SUCI.

Mugi krenteg e manah meniko tansah hambegawan cipto ning ..lan sedoyo ingkang kawedar wau tansah andadosaken pangenget khususipun ten diri pribadi kulo meniko..

Monggo nderekaken minggah ing sanggar pamujan hanetepi darmaning agesang nggayuh pakarti manungso, mahening suci lungguhing pribadi, mawas raos sak jeroning batos, madhep manthep, manther, manembah mring gusti engkang moho suci.


(Sedulur papat njobo) lan (sedulur pitu njero) kepribadian nggayuh pakarti maungso jati.

Sedulur Oapat Njobo

 1. Assalamualaikum sedulur pribadiku sing manggon ono ing wetan..putih rupane asal usule soko saripatine lemah kang duweni sifat mutmainah kang aran(...............).
 2. Assalamualaikum sedulur pribadiku sing manggon ono ing kulon ...kuning rupane asal usule soko sari patine banyu duweni sifat sufiah kang aran (..........)
 3. Assalamualaikum sedulur pribadiku sing manggon ono ing lor ireng rupane asal usule soko sari patine angin kang duweni sifat aluamah kang aran (...........)
 4. Assalamualaikum sedulur pribadiku sing manggon ono ing kidul abang rupane asal usule soko sari patine geni kang duweni sifat amarah kang aran(...........)

Sedulur Pribadi Pitu Njero

 1. Assalamualaikum sedulur pribadiku kang aran(......) sing mangon ono ing epek2 tangan loro lan sikil loro.
 2. Assalamualaikum sedulur pribadiku kang aran(......)sing mangon ono ing ayang ayang,
 3. Assalamualaikum sedulur pribadiku kang aran (......)sing manggon ono ing wulu sakm kojur awak.
 4. Assalamualaikum sedulur pribadiku kang aran(.......)sing manggon ono ing igo wekas sisih kiwo.
 5. Assalamualaikum sedulur pribadiku kang aran(.......)sing manggon ono ing igo wekas sisih tengen.
 6. Assalamualaikum sedulur pribadiku kang aran(.......)sing manggon ono telenging kalbu.
 7. Assalamualaikum sedulur pribadiku kang aran(.......)sing manggon ono ing ubun ubun

Previous
Next Post »