PANGERTEN SEDULUR PAPAT LIMO PANCER

1. MUTMAINAH : lungguhe ono djantung wujude arupa banyu rupane putih wateke suci tur temen lawange ono IRUNG irung kuwi perangone awak kang temen dewe..
Conto: ono wong goreng gerih.mripat dulung weruh nanging irung wis weruh,,buktine mambu.yen dinyatakke jebul yo nggoreng gerih temenan.ewo semono isih biso goroh.
Conto: trasi ambune ora enak nanging yen di pangan rasane enak,buktine di butuh ake wong akeh.
Conto maneh: kembang iku ambune wangi nanging yen di pangan rasane pahit.

2. AMARAH : lungguhe ono empedu (peru) wujude getih ,rupane abang wateke,keras ,angkoro murko/brangasan,lawange.ono.ing kuping.katerangane manungso biso ngrasakake olo l;an becik.margo duwe kuping ,manungso duwe karep olo lan becik margo soko doyone GETIH sebab getih kang gawe mobah mosike karepe manungso. mulo manungso tanp[o getih abang kahanan jagadora bakal rame koyo kang kito lungguhi sak iki.

3. SUPIYAH : lungguhe ono pusuh.wujude angin rupane kuning,wateke nggugu kasenengan utowo ngumbar HOWO NAFSU lawange ono ing mripat.mulo mripat iku keno di arani lanange jagad. mripat kanggo deleng barang gumelar, mulo manungso duwe roso pengen margo mripate weruh,supiah lawangane ono mripat wujude angin kang metu soko IRUNG.

4. ALUAMAH : lungguhe ono ing waduk dene waduk iku gedonge panganan.yen usus gedonge kotoran.ALUAMAH Wujud lemah rupane ireng .wateke seneng ngrasak ake panganan sing enak2 butuhe mung seneng/lan enak2 lawangane ono ing CANGKEM mulo biso ciloko yo soko cangkem soko tembunge dewe.mulo CANGKEM duwe teges: CANCANGEN SUPOYO MINGKEM, tembung olo lan becik iku manggone podo wae mulo tinimbang guneman tembung sing olo olo aluwung sing becik2.

5. DJANGKEPE LIMO yo iku sing di arani URIP KANG NGURIPI PATANG PRAKORO ,KANG KASEBUT ING DUWUR utowo sing di arani sedulur papat(4) kalimo pancer yoiku pancere ono ing URIP 

KATERANGANE:MUTMAINAH,AMARAH,SUPIYAH,ALUAMAH ..kabeh di wengku deening URIP.


KEBLAT PAPAT(4) LIMO (5) PANCER ING TOTO LAHIR

manungso duwe tangan tengen
manungso duwe tangan kiwo
manungso duwe sikil tengen
manungso duwe sikil kiwo
kang kalimo (5) yoiku gembung: kang di arani.

  • BAITUL MAKMur
  • BAITUL MUKAROM (MUHARAM)
  • BAITUL MUKADAS (MAQDIS)

TETELU MAU keno di arani TELU TELU NING ATUNGGAL.
Previous
Next Post »

1 komentar:

Click here for komentar
Kevin Marsh
admin
Thursday, July 19, 2018 at 8:24:00 PM GMT+7 ×

A standard limo for sits 6-8 passengers comfortable, a stretch limo will seat 10 passengers and an ultra stretch limo, such as a Hummer extended limo, will seat 14 passengers comfortable.exotic car rental

Congrats bro Kevin Marsh you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar