BAB AKSORO 20 LAN PANGERTEN HAWA NAFSU

AKSORO 20 KANG DI GANDENG NGAREP LAN MBURI,WIWITAN ANTUK PUNGKASAN

SIFAT 20 DI JUPUK 9 =11 

SONGO(9) soko: aksoro HA..... WA IKU MANGGON ONO SIFAT WONG LANANG, SEBAB WONG LANANG DUWE BOLONGAN SONGO.

SEWELAS (11) soko : aksoro BA.... NGA.iku manggon ono sifate wong wadon sebab, wong wadon duwe bolongan sewelas (11) kacek 2(loro) karo wong lanang, lungguhe ono ing tetek.


PANGERTEN HAWA NAFSU
 
HAWA : tegese angkoro/pengaruh angkoro
NAFSU : tegese kekuatan /doyo panyurung

HAWA NAFSU : tegese :angkoro murko kang kasurung dening kekuatane syetan.
Previous
Next Post »