Aji Lembu Sekilan Panglimunan

Aliran kejawen juga mengenal ilmu keselamatan yang tidak kalah hebatnya.Fungsinya untuk membuat serangan selalu meleset tidak mengenai tubuh. Selain itu, jika suatu saat Anda dihadang musuh, akan diserang, sedangkan Anda tidak ingin berhadapan dengannya, maka ketika Anda melewati orang-orang yang menghadang, mereka tidak mampu melihat Anda. Untuk menguasai Aji Lembu Sekilan Panglimunan, bacalah mantra di bawah ini 99 kali selama 7 malam berturut-turut. Setelah 7 malam, mantra dibaca minimal 1 kali setiap hari. Jika Anda diancam seseorang bacalah 3 kali agar Anda terhindar dari kejahatnnya.

Bismillahirohmanirohim
Sun matek ajiku si lembu sekilan
Dzatulloh sifatulloh
Tinumbak tuno, sinuduk luput wekasan
Previous
Next Post »